1. ร้านเนโกะยะมีเวลาทำการ จันทร์ ถึงเสาร์ 10.00-18.00 น. หากสอบถามหลังจากเวลาทำการจะยกยอดการบริการเป็นวันถัดไป

2. ลูกค้าสามารถให้ทางร้านเนโกะยะติดตามสอบถามรายละเอียดกับร้านค้าจีนได้ ( ถ้ารายละเอียดเยอะมาก มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม )

3. ทางร้านเนโกะยะเป็นเพียงตัวกลางในการติดต่อซื้อขายจากร้านค้าจีน ไม่สามารถการันตี และรับผิดชอบ ความผิดพลาดของร้านค้าจีนได้ อาทิเช่น สินค้าไม่เหมือนแบบ แตกหัก ร้านค้าส่งผิดไซส์ ส่งไม่ครบ ร้านจีนส่งสินค้าไม่ครบแต่ไม่ส่งมาเพิ่ม ไม่คืนเงิน เป็นต้น ทางร้านยินดีเป็นสื่อกลางในการทวงถามติดตามเท่านั้น แม่ค้าไม่ต้องรับผิดชอบแทนร้านค้าจีนทุกกรณี

4. สินค้าพรีออเดอร์แต่ละร้านมีระยะเวลาจัดส่งไม่เท่ากัน หากลูกค้ารีบใช้ ต้องแจ้งให้แม่ค้าทราบล่วงหน้า หากไม่ทันใช้สินค้า แม่ค้าไม่รับผิดชอบทุกกรณี

5. ระยะเวลาการขนส่งที่ร้านจีนแจ้งเป็นเวลาโดยประมาณ อาจเร็วหรือช้ากว่าที่แจ้ง ไม่มีการรับประกันถึงความล่าช้าของสินค้า อาจมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นทำให้สินค้าล่าช้ากว่ากำหนด เช่น โรคระบาด วันหยุดยาว แม่ค้าไม่สามารถเร่งการผลิตของร้านจีนได้

6. การคืนเงินจากร้านจีน จะมีการหักค่าบริการ

7. การเปลี่ยนสินค้า / เคลมสินค้า ทางร้านยินดีจะเป็นตัวกลางในการคุยแต่ไม่ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่าส่งกลับไปที่ร้านจีน และนำกลับเข้ามาในประเทศไทย

8. ทางเนโกะยะขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีสินค้าเสียหาย แตกหัก จากการขนส่งหรือบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสม กรณีสินค้าที่แตกหักเสียหายง่าย หากชำรุดจากไปรษณีย์ไทยสามารถช่วยทำเรื่องเคลมได้ แต่ถ้าจากร้านจีน ไม่สามารถทำอะไรได้ค่ะ

9. หากท่านฝากสินค้าไว้เกิน 30 วันทำการหลังจากสินค้าถึงไทย โดยไม่จ่ายรอบสอง สินค้าของท่านเสียหาย หรือสูญหาย ทางร้านเนโกะยะจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี ทางร้านไม่ได้เก็บค่าบริการฝากสินค้า ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการนำสินค้าออกมาจำหน่าย เนื่องจากสินค้าทุกชิ้นมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการนำเข้า จึงจำเป็นต้องนำเงินมาชดเชยในส่วนของต้นทุนนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. หากท่านได้รับสินค้าแล้ว ท่านต้องตรวจสอบสินค้าของท่านว่าถูกต้องตามออเดอร์ของท่านหากไม่ถูกต้อง ให้ท่านแจ้งร้านภายใน 5 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า หากเกินจากนี้ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการติดตามสินค้าให้ลูกค้าทุกกรณี


รบกวนลูกค้าแวะอ่านก่อนสักนิด เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ถ้าโอนเงินแล้วจะถือว่ารับทราบแล้วนะคะ  ωŐ)